Finansförbundet för dig inom handel & finans

Finansförbundet är en fackförening som riktar sig till personer som är anställda inom finansbranschen. Det spelar ingen roll vilken utbildning eller position man har inom branschen, alla som är yrkesverksamma där kan bli medlemmar i förbundet.

Förbundet grundades år 1887 och är medlemmar i TCO, NFU och UNI. Medlemsantalet uppgår till 30 000 personer. De har tillsammans med FTF en gemensam a-kassa.

Förbundet har grundläggande värderingar som handlar om allas lika värde, demokrati och varje människas förmåga att bidra med sin kunskaper och erfarenheter och lära sig av andra.

De jobbar för att deras medlemmar ska ha en god löneutveckling, känna trygghet genom bra anställningsvillkor, ha ett reellt inflytande inom arbetet, en god arbetsmiljö och få lämplig rådgivning när det behövs. De vill att det ska finnas ett skyddsnät som gör så att arbetarna har någonting att falla tillbaka på vid till exempel situationer av sjukdom, arbetslöshet eller pensionering.

Som medlem får du olika medlemsförmåner, som gäller till exempel bankerbjudanden och lån, inkomstförsäkring, tillgång till kurser och seminarier, försäkringar, stipendier och fonder och råd och hjälp. Du får även tidningen Finansliv som är ett magasin för finansbranschen som rapporterar om trender, analyserar skeenden och intervjuar olika personer för att visa olika perspektiv och ge insikter om branschen. Tidningen består av två delar; en medlemstidning och en branschtidning.

Som studerande inom finansbranschen kan du också ansöka om medlemskap i Finansförbundet, detta gäller hela studietiden och är kostnadsfritt. Man får då tillgång till det mesta som även en betalande medlem har tillgång till, såsom lönestatistik, rådgivning, seminarier, kontaktpersoner på företag och möjlighet att söka stipendier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *