Sveriges arbetarrörelse och facket

Sveriges arbetarrörelse har en gammal historia som börjar redan på 1850-talet, strejker och hungerupplopp blev allt vanligare. Den moderna fackföreningen kom inte till världen förrän runt 1870 talet för att få bättre villkor för individ som grupp på arbetsmarknaden.

Man kanske inte skulle tro det men Sveriges första fackförbund kom att bli typografförbundet och efter det Sveriges postmannaförbund. Dock var det inte en övertygande rörelse och arbetarrörelsen kom att sära sig i två led, den fackliga samt den politiska.

Den centrala fackliga delen kommer vi att kalla LO vilken organiserade de svenska fackförbunden under en fana, medan den politiska kom att bli Sveriges socialdemokrater. Sedan sekelskiftet har dessa organisationer kommit att dominera det svenska arbetslandskapet.

I kontrast har vi den kapitalistiska och monarkistiska rörelsen som kom att bli yin åt yang, en ständig kamp mellan de olika lägren. Trots detta var det den industriella revolutionen som verkligen fick igång arbetsklassen för organisering, timbren och metall arbetarna krävde sina rättigheter.

Moderna fackföreningar

En modern fackförening är något annat än det vi talar om på 1800 talats slut. Slutet på eran var mindre om rättigheter utan en övervägande böjning åt ren a-kassa. Arbetshetsersättning kom att bli något av ett utrop för den svenska staten.

Idag har vi över 40 fackförbund i Sverige inom olika sektorer, inkluderande den privata sektorn, ett landskap i ständig förändring. Man kan också se en tydlig övergång från den politiska banan till den fackliga, politik och rättigheter på arbetsplatsen behöver inte nödvändigtvis gå hand i hand.

Om du idag letar efter en fackförening rekommenderar vi att du besöker facket.net för en komplett lista över Sveriges olika fackförbund.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *