Finansförbundet för dig inom handel & finans

Finansförbundet är en fackförening som riktar sig till personer som är anställda inom finansbranschen. Det spelar ingen roll vilken utbildning eller position man har inom branschen, alla som är yrkesverksamma där kan bli medlemmar i förbundet.

Förbundet grundades år 1887 och är medlemmar i TCO, NFU och UNI. Medlemsantalet uppgår till 30 000 personer. De har tillsammans med FTF en gemensam a-kassa.

Förbundet har grundläggande värderingar som handlar om allas lika värde, demokrati och varje människas förmåga att bidra med sin kunskaper och erfarenheter och lära sig av andra.

De jobbar för att deras medlemmar ska ha en god löneutveckling, känna trygghet genom bra anställningsvillkor, ha ett reellt inflytande inom arbetet, en god arbetsmiljö och få lämplig rådgivning när det behövs. De vill att det ska finnas ett skyddsnät som gör så att arbetarna har någonting att falla tillbaka på vid till exempel situationer av sjukdom, arbetslöshet eller pensionering.

Som medlem får du olika medlemsförmåner, som gäller till exempel bankerbjudanden och lån, inkomstförsäkring, tillgång till kurser och seminarier, försäkringar, stipendier och fonder och råd och hjälp. Du får även tidningen Finansliv som är ett magasin för finansbranschen som rapporterar om trender, analyserar skeenden och intervjuar olika personer för att visa olika perspektiv och ge insikter om branschen. Tidningen består av två delar; en medlemstidning och en branschtidning.

Som studerande inom finansbranschen kan du också ansöka om medlemskap i Finansförbundet, detta gäller hela studietiden och är kostnadsfritt. Man får då tillgång till det mesta som även en betalande medlem har tillgång till, såsom lönestatistik, rådgivning, seminarier, kontaktpersoner på företag och möjlighet att söka stipendier.

Kreditsamhällets begynnelse och fall

KreditsamhälletVi lever i en spännande tid, på fler än ett sätt, kanske framförallt ur den synvinkeln att vi fått uppleva så många revolutioner i vår livstid. Den tekniska revolutionen så började under det sena 1900-talet är kanske det bästa exemplet som verkligen visar hur världen kan förändras totalt under en 20års period.

Vi åttiotaliser har fått uppleva tre finanskrisar men även har vi sett världen under sina glansdagar, vi har sett insidan och utsidan av bubblor som senare har sprängts och tagit alla luftslott med sig. Tiden har aldrig riktigt fått stå stilla, inte som förr, nu står tiden aldrig stilla, inte med internet, inte när man som vi är ständigt uppkopplade.

Man kan väll lungt säga att all förändring inte är positiv, för visst för denna “interconnectivity” med sig baksidor av allt det goda som kommer med t.ex internet, facebook, twitter och ett samhälle där trender föds och dör dagligen. Inget verkar vara här för att stanna med än fundamentala idér, och även dessa förändras ständigt.

Konsumption i kreditkortets epok

Något som internet skapade var en ny marknad, en global sådan där allt fanns tillgängligt från tangentbord till din dörr. Ett samhälle där allt hade ett pris, där kött och frukter flögs över jordklotet för serveras på våra tallrikar. Där folk överkonsumera till den grad att de skuldsätter sig till upp över öronen, för alla kan få ett kreditkort när de fyllt 18 år och ett stadigt jobb.

Problematiken är att för få längre läser det finstilta, kanske gjorde dom aldrig det nu som förr, kanske är det samma människor idag som får skon att klämma. Kreditkort kan vara en fantastisk frihet, men för många innebär det skyhöga räntor som motiveras med att det aldrig var något lån du tog utan en nyanserad kredit med 25% ränta.

Är det politikernas ansvar att se till att dessa betalkort inte är så tillgängliga, precis som sms-lån och andra krediter med skyhög ränta, eller är det en modern sida av darwins “natural selection” som ser till att vårt samhälle frodas. Frågorna är många och det har aldrig varit lättare för konsumenter att jämföra olika kreditkort på nätet genom recensionssidor som kreditkort.me.

Vi ser grekland kollapsa framför oss med enorma skulder till sina grannländer, vi ser vår egna unga generation starta livet som vuxna med skulder över öronen, samlade i stockholms-nattliv med enkla krediter från smslån. Själv sitter jag här i skrivande stund och funderar på att fylla madrassen och klippa mitt remember card som hjälpt mig så många gånger förr, men vem vet när draperierna faller.

 

 

Median lönen i Sverige och värdet av inkomstförsäkring

Median lönen i Sverige och värdet av inkomstförsäkring

Om vi ser till alla kön och yrken i Sverige är median lönen 24 900 kr före skatt dvs ca 19 000 kr netto. Redan här bevittnar vi att en inkomstförsäkring lönar sig, man behöver inte tjäna kopiösa summor pengar för att det ska ge avkastning utan så länge din lön överstiger 18 700 kan denna försäkring göra livet mycket enklare.

Faktum är att idag tillåter de flesta inkomstförsäkringar dig att behålla 80% av din totala lön upp till 60 000 kr i månaden i vissa fall upp till 160 000 kr i månaden med vissa aktörer på svenska marknaden. Givetvis kan det vara smartast att först se till sitt fackförbund och senare till den privata sektorn.

Hur man än ser på det kan inte undanbe faktumet att a-kassan inte riktigt kan fylla tomrummet när man blir arbetslös, igallafall inte för medelsvensson. Det krävs mer för att stimulera den svenska arbetsmarknaden och något vi förhoppningsvis kommer se mer av inom en snar framtid.

Det är inte nödvändigtvis så att a-kassan behöver höjas, men fler behöver få upp ögonen för de alternativ som finns för även de i den privata sektorn. har man en längre anställning ska man ha rätt till en sund ersättning i upp till 200 dagar, dvs 80% av ens grundlön och inte en krona mindre.

A-kassan är helt klart bristande men det är inte utbudet av inkomstförsäkringar på markanden, ta kontakt med ditt fackförbund redan idag och se vad de kan erbjuda.

Sveriges arbetarrörelse och facket

Sveriges arbetarrörelse har en gammal historia som börjar redan på 1850-talet, strejker och hungerupplopp blev allt vanligare. Den moderna fackföreningen kom inte till världen förrän runt 1870 talet för att få bättre villkor för individ som grupp på arbetsmarknaden.

Man kanske inte skulle tro det men Sveriges första fackförbund kom att bli typografförbundet och efter det Sveriges postmannaförbund. Dock var det inte en övertygande rörelse och arbetarrörelsen kom att sära sig i två led, den fackliga samt den politiska.

Den centrala fackliga delen kommer vi att kalla LO vilken organiserade de svenska fackförbunden under en fana, medan den politiska kom att bli Sveriges socialdemokrater. Sedan sekelskiftet har dessa organisationer kommit att dominera det svenska arbetslandskapet.

I kontrast har vi den kapitalistiska och monarkistiska rörelsen som kom att bli yin åt yang, en ständig kamp mellan de olika lägren. Trots detta var det den industriella revolutionen som verkligen fick igång arbetsklassen för organisering, timbren och metall arbetarna krävde sina rättigheter.

Moderna fackföreningar

En modern fackförening är något annat än det vi talar om på 1800 talats slut. Slutet på eran var mindre om rättigheter utan en övervägande böjning åt ren a-kassa. Arbetshetsersättning kom att bli något av ett utrop för den svenska staten.

Idag har vi över 40 fackförbund i Sverige inom olika sektorer, inkluderande den privata sektorn, ett landskap i ständig förändring. Man kan också se en tydlig övergång från den politiska banan till den fackliga, politik och rättigheter på arbetsplatsen behöver inte nödvändigtvis gå hand i hand.

Om du idag letar efter en fackförening rekommenderar vi att du besöker facket.net för en komplett lista över Sveriges olika fackförbund.