Median lönen i Sverige och värdet av inkomstförsäkring

Median lönen i Sverige och värdet av inkomstförsäkring

Om vi ser till alla kön och yrken i Sverige är median lönen 24 900 kr före skatt dvs ca 19 000 kr netto. Redan här bevittnar vi att en inkomstförsäkring lönar sig, man behöver inte tjäna kopiösa summor pengar för att det ska ge avkastning utan så länge din lön överstiger 18 700 kan denna försäkring göra livet mycket enklare.

Faktum är att idag tillåter de flesta inkomstförsäkringar dig att behålla 80% av din totala lön upp till 60 000 kr i månaden i vissa fall upp till 160 000 kr i månaden med vissa aktörer på svenska marknaden. Givetvis kan det vara smartast att först se till sitt fackförbund och senare till den privata sektorn.

Hur man än ser på det kan inte undanbe faktumet att a-kassan inte riktigt kan fylla tomrummet när man blir arbetslös, igallafall inte för medelsvensson. Det krävs mer för att stimulera den svenska arbetsmarknaden och något vi förhoppningsvis kommer se mer av inom en snar framtid.

Det är inte nödvändigtvis så att a-kassan behöver höjas, men fler behöver få upp ögonen för de alternativ som finns för även de i den privata sektorn. har man en längre anställning ska man ha rätt till en sund ersättning i upp till 200 dagar, dvs 80% av ens grundlön och inte en krona mindre.

A-kassan är helt klart bristande men det är inte utbudet av inkomstförsäkringar på markanden, ta kontakt med ditt fackförbund redan idag och se vad de kan erbjuda.

Sveriges arbetarrörelse och facket

Sveriges arbetarrörelse har en gammal historia som börjar redan på 1850-talet, strejker och hungerupplopp blev allt vanligare. Den moderna fackföreningen kom inte till världen förrän runt 1870 talet för att få bättre villkor för individ som grupp på arbetsmarknaden.

Man kanske inte skulle tro det men Sveriges första fackförbund kom att bli typografförbundet och efter det Sveriges postmannaförbund. Dock var det inte en övertygande rörelse och arbetarrörelsen kom att sära sig i två led, den fackliga samt den politiska.

Den centrala fackliga delen kommer vi att kalla LO vilken organiserade de svenska fackförbunden under en fana, medan den politiska kom att bli Sveriges socialdemokrater. Sedan sekelskiftet har dessa organisationer kommit att dominera det svenska arbetslandskapet.

I kontrast har vi den kapitalistiska och monarkistiska rörelsen som kom att bli yin åt yang, en ständig kamp mellan de olika lägren. Trots detta var det den industriella revolutionen som verkligen fick igång arbetsklassen för organisering, timbren och metall arbetarna krävde sina rättigheter.

Moderna fackföreningar

En modern fackförening är något annat än det vi talar om på 1800 talats slut. Slutet på eran var mindre om rättigheter utan en övervägande böjning åt ren a-kassa. Arbetshetsersättning kom att bli något av ett utrop för den svenska staten.

Idag har vi över 40 fackförbund i Sverige inom olika sektorer, inkluderande den privata sektorn, ett landskap i ständig förändring. Man kan också se en tydlig övergång från den politiska banan till den fackliga, politik och rättigheter på arbetsplatsen behöver inte nödvändigtvis gå hand i hand.

Om du idag letar efter en fackförening rekommenderar vi att du besöker www.fackföreningar.se för en komplett lista över sveriges olika fackförbund.